Regulamin

‹ powrót

WARUNKI PRZYJĘCIA I REALIZACJI ZLECENIA

 

 1. PRALNIA DYWANÓW ROYALMAIDS - przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy. Zakres prania dywanów, wykładzin, itp., obejmuje dwukrotny proces prania, jeśli tego wymaga przedmiot usługi. Dywany bez oznaczenia producenta prane są wyłącznie na odpowiedzialność klienta.
 2. PRALNIA DYWANÓW ROYALMAIDS - nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam, mimo najlepszych maszyn, środków i całej naszej staranności. Skuteczność procesu odplamiania zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.
 3. Nie da się całkowicie usunąć plam z: kawy, herbaty, barszczu, coca-coli, tuszu, plam z klejów, przebarwień od naturalnego drewna i bejc, z moczu ani jego zapachu.
 4. W miejscach intensywnie użytkowanych frędzle mogą ulec zniszczeniu oraz zżółknąć.
 5. Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność, natomiast dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu, w przypadku dywanów klejonych do których użyto słabej jakości klej proces prania może przyczynić się do kruszenia się kleju, rozwarstwiania lub deformacji dywanu.
 6. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.
 7. Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.
 8. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.
 9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.
 10. PRALNIA DYWANÓW ROYALMAIDS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych  w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.
 11. Dywany jedwabne, wiskozowe, bawełniane oraz wiskozowe przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Zleceniodawcy. Odpowiedzialność i ryzyko dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia dywanu.
 12. Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
 13. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 14. W przypadku powstania sporu między Zleceniodawcą a PERFECT - MIŁOWSKI na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu dywanu, itp. lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 15. W przypadku nie dotrzymania ustalonego terminu wykonania usługi, Zleceniodawcy przysługuje bonifikata według następujących zasad: Opóźnienie od 3 – 5 dni: 10% bonifikaty, Opóźnienie powyżej 5 dni: 20% bonifikaty,
 16. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotów powierzonych PERFECT - MIŁOWSKI po upływie 20 dni od ustalonego w pokwitowaniu usługi terminie, dolicza się koszty za przechowywanie przedmiotów w wysokości: 10% ceny – przechowywanie od 21 do 30 dni, 20% ceny – przechowywanie od 31 do 60 dni, 50% ceny – przechowywanie powyżej 60 dni.
 17. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.
 18. We wszystkich innych przypadkach nieobjętych warunkami przyjęcia zlecenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.